About

Tôi là một kỹ sư Công Nghệ Thông Tin.

Blog này là nơi chia sẻ một số kiến thức ít ỏi mà tôi biết, đa số các bài là tôi dịch lại hoặc trích đăng lại từ các trang khác để đọc dần.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog này.

Thanks!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s