Chấp nhận

Con nên biết chấp nhận. Và học cách chấp nhận. Chấp nhận rằng sống là có được có mất, có gặp gỡ, có chia ly, có yêu thương, có quên lãng. Cuộc đời còn mênh mông lắm. Biển người còn rộng vô cùng.

Tâm đôi khi nên tĩnh lặng trước dòng đời quá biến động.

Ngày hôm nay sẽ là ngày hôm qua, ngày mai cũng sẽ là ngày hôm qua.

Cứ vui mà sống.

alone_man_7_by_scheissegal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s