How to become a hacker

Bài viết hướng dẫn cách để trở thành một hacker đúng nghĩa dựa trên quan điểm của tác giả, tất nhiên không thể đúng hoàn toàn nhưng có nhiều ý cần học tập.

Bản gốc tìm thấy ở: how to become a hacker

Bản dịch có thể đọc trên hva: here

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s